Muzieklab Brabant

Geachte relatie,

Met spijt moeten wij u mededelen dat Muzieklab Brabant na 16 jaar zijn deuren gaat sluiten en wordt opgeheven. Het bestuur en de staf van Stichting Muziekwerkplaats Brabant, zoals de organisatie officieel heet, hebben geen mogelijkheden gevonden om de specifieke functie die Muzieklab vervulde in het huidige Brabantse culturele veld te continueren. Het huidige beleidsmodel waarop de Provincie Noord Brabant zijn cultuurbeleid stoelt, biedt geen ruimte voor een organisatie die talentontwikkeling als kernactiviteit uitvoert, onafhankelijk is en het belang van de talenten boven alles stelt. De Provincie heeft ervoor gekozen talentontwikkeling in te bedden bij podia en festivals en heeft daarmee de continuering van de werkzaamheden van Muzieklab onmogelijk gemaakt.

Muzieklab werd in 1999 opgericht door de Brabantse podia met het doel spannend en onorthodox aanbod te ontwikkelen om genre-grenzen te overschrijden en muren tussen disciplines af te breken. Het was het eerste muziekproductiehuis in Nederland; later volgden Productiehuis Oost-Nederland en Paradiso-Melkweg Productiehuis.

De relatie met de podia die de organisatie hebben opgericht is niet altijd even gemakkelijk geweest. Er is vrij snel na de oprichting een te autonome koers gevaren waarmee Muzieklab zijn oprichters van zich vervreemdde. Muzieklab moest zichzelf in de loop van het eerste decennium van deze eeuw opnieuw uitvinden. Organisatorische en financiële problemen werden adequaat opgelost en er werd een nieuwe werkmethode ontwikkeld waarbij artistieke en bedrijfsmatige talentontwikkeling de kern van de activiteiten werd. Er was namelijk gebleken dat, wanneer de ondersteuning en begeleiding van Muzieklab ophield, er weinig of nauwelijks lange termijn effecten werden gerealiseerd. Er werd gekozen voor een veel meer carrièrematige productieaanpak om talenten zo sterk mogelijk te presenteren en hen de kans te geven zich tot volwaardige spelers op een Europese markt te ontwikkelen. De beste voorbeelden daarvan zijn Bram Stadhouders, Artvark Saxofoon Kwartet en Jacob Ter Veldhuis.

De zware Rijksbezuinigingen in de cultuursector van 2012 hebben uiteindelijk voor Muzieklab tóch een te hoge tol geëist. Met de (beperkte) steun van de Provincie en schuivende functionaliteiten en ambities van diverse collega instellingen in de Brabantse cultuursector kon MLB onmogelijk de ambities waarmaken die het zich had gesteld. Toen het uiteindelijk ook nog onmogelijk werd om het door Muzieklab, Muziekgebouw Eindhoven en bkkc opgezette talentontwikkelingsprogramma New Arrivals voort te zetten vanwege de koers die we gedwongen werden te varen kon niet anders geconcludeerd kon worden dan dat er te weinig speelruimte overbleef om onze functie naar behoren in te vullen. Onafhankelijke talentontwikkeling die volledig gericht is op de carrière van het talent is daarmee uit het spectrum in Brabant verdwenen.

Het is tekenend dat de Adviescommissie Cultuur Brabant nu juist in haar zojuist gepubliceerde advies, melding maakt van het risico van het verdwijnen van onafhankelijke talentontwikkeling omdat het niet bij de kernactiviteiten hoort van de podia en festivals en zo bijzaak dreigt te worden. Het uitspreken van die zorgen komt voor Muzieklab uiteraard pijnlijk te laat. Het verlies van professionele, onafhankelijke talentontwikkeling is een grote stap terug in de tijd. Daarnaast maken we ons grote zorgen over de functie en positie die het bkkc inneemt in de Brabantse cultuursector vanwege de verregaande belangenverstrengeling aangaande talentontwikkeling.

Muzieklab wordt per 31-12-2016 volledig opgeheven. De staf en het bestuur danken iedereen die bijgedragen heeft aan het uitvoeren van de taak die Muzieklab zich had gesteld en wensen hen veel wijsheid, kennis, inzicht en plezier toe met het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
Eric van der Westen